tekst Projectleiding / projectmanagement

Polder BV is een milieuadviesburo met Bodem als specialisatie.
Polder BV ondersteunt bedrijven en overheden bij het formuleren en uitvoeren van hun bodembeleid.

Voorbeelden:

- het begeleiden van bodemonderzoek- en bodemsaneringsopdrachten, in clusters of individueel
- het opstellen van een bodembeleidsdocument
- het opstellen van een (meerjaren) uitvoeringsprogramma
- het beheren van het bodeminformatiesysteem (BIS): zowel data als programmatuur
- het opstellen van procedures en werkinstructies
- het toetsen van individuele bodemonderzoeken en -saneringen.

Naast de technisch-inhoudelijke kant, ondersteunt Polder BV ook de procedurele en de financiële kant.

Voorbeelden:

- het verzorgen van een budget- of subsidieaanvraag
- het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten


Werkwijze

U houdt inzicht.
Vaak houdt de inhuur van een externe kracht verband met veranderingen in de formatie of in de personele bezetting. Hoe dan ook: er komt altijd een moment dat een interne kracht de werkzaamheden overneemt. Daarom is het van belang dat verrichte werkzaamheden inzichtelijk zijn. Niet alleen dat ze verricht zijn, maar ook hoe en waarom.

Polder BV zorgt dat het inzicht behouden blijft voor uw organisatie, middels overleg, schriftelijke rapportage en goed beheer van bestanden, documenten en dossiers.

Kosten
De kosten worden aan u inzichtelijk gemaakt, middels een gespecificeerde offerte en gespecificeerde facturen. Zo nodig wordt tussentijds overleg gevoerd en worden tussentijdse financiële overzichten geleverd.

Advieswerk wordt in beginsel op basis van een uurtarief vergoed. Eventuele externe kosten worden aan u gespecificeerd. Eventuele kortingen of subsidies worden geheel doorgegeven aan de opdrachtgever.

Leveringsvoorwaarden
Polder BV hanteert in beginsel de uitgebreide standaardleveringsvoorwaarden van de branche "adviserend ingenieursbureau". Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in het document "Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau", kortweg: De RVOI 2001.

In overleg kan op onderdelen worden afgeweken van de standaard leveringsvoorwaarden.